ons aanbod rooster tarieven onze studio contact webshop winkelwagen

AVG/GDPR

Well With Yoga, is gevestigd aan de F. Hazemeijerstraat 800 te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.wellwithyoga.nl, Well With Yoga, F. Hazemeijerstraat 800, 7555 RJ te Hengelo

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Well With Yoga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons heeft verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Opgave beperkingen waarmee in de lessen rekening gehouden moet worden

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Well With Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het vinden van klantgegevens voor de voorbereiding en uitvoering van yogalessen

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is bij het wijzigen van een afspraak of een andere vraag

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Well With Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens:

1 jaar na het laatste bezoek. Voor gegevens die wij nodig hebben bij de voorbereiding en uitvoering van yogalessen;

 

Personalia:

Makkelijk vindbaar zoals voor en achternaam of email zodat het voor u makkelijk is om een afspraakbevestiging of herinnering krijgen;

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Well With Yoga verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Well With Yoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Well With Yoga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, fysiek of in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wellwithyoga.nl

 

Well With Yoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Well With Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via het info@wellwithyoga.nl. Well With Yoga heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding, dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.